:
BASAMAK DEĞERİ

S: Sayıdaki kırmızı renkli rakamın basamak değeri nedir?

0 7 3 8 3 6