:
BASAMAK DEĞERİ

S: Sayıdaki kırmızı renkli rakamın basamak değeri nedir?

0 0 1 9 3 3