:
BASAMAK DEĞERİ

S: Sayıdaki kırmızı renkli rakamın basamak değeri nedir?

0 3 0 7 4 4