:
BASAMAK DEĞERİ

S: Sayıdaki kırmızı renkli rakamın basamak değeri nedir?

5 9 0 2 9 6