:
BASAMAK DEĞERİ

S: Sayıdaki kırmızı renkli rakamın basamak değeri nedir?

1 5 9 1 9 3